RS 2018 MEDIA REVOLUTIONIST

Press Room

ใบเตย-เอี๊ยง-บิว ศิลปินจิตอาสาปลูกดอกดาวเรือง ร่วมน้อมส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 ใบเตย-เอี๊ยง-บิว ศิลปินจิตอาสาปลูกดอกดาวเรือง ร่วมน้อมส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 12 ต.ค. 2560

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) นำทีมศิลปินจิตอาสา ได้แก่ ใบเตย อาร์สยาม, เอี๊ยง สิทธา สภานุชาติ และ บิว พงศ์พิพัฒน์ อาร์สยาม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง ณ โครงการหยาดเหงื่อพระราชา เพื่อน้อมส่งเสด็จและหวังว่าพระองค์จะทรงทอดพระเนตรเห็นสวนแห่งความรัก และความจงรักภักดี ที่มาจากพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ

ใบเตย อาร์สยาม กล่าวว่า “ วันนี้รู้สึกภูมิใจอย่างมากค่ะที่ได้มาร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองกันทุกๆบ้านเพื่อให้เหลืองสะพรั่งกันทั่วทุกพื้นที่นะคะ”

เอี๊ยง สิทธา เสริมว่า “ได้มาปลูกดอกดาวเรืองในวันนี้ ทำให้ผมนึกถึงหลายพันโครงการของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงมอบไว้ให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการทรงงานอย่างหนักเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผมอยากเชิญชวนชาวไทยทุกคน มาร่วมกันจัดสวนดาวเรืองเพื่อน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมรำลึกถึงหยาดเหงื่อของพระราชาที่มีต่อพวกเราคนไทยทุกคนครับ”