RS 2019 MEDIA REVOLUTIONIST

Press Room

ต่วย พิธีกรเจาะประเด็น รับปริญญาโท ต่วย พิธีกรเจาะประเด็น รับปริญญาโท 05 มี.ค. 2561

ขอแสดงความยินดีกับ “ต่วย-ว่าที่ร้อยตรีภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์” พิธีกรรายการ เจาะประเด็น ทาง ช่อง 8 หลังจากมุมานะทำงานพร้อมกับเรียนอย่างหนัก ล่าสุด ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เก่งแบบนี้ปรบมือให้รัวๆเลยจ้า