Back

Supervisor , Art Director (Cool Music)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • คิดสร้างสรรค์รูปแบบ ในการจัดกิจกรรม concert
 • คิดและเขียน Script และทำรูปเล่มให้น่าสนใจ
 • วาง Art Direction และร่วมคิดวางแผนการโปรโมทกิจกรรม
 • คิดวางแผน กำหนดทิศทาง ชิ้นงาน แคมเปญให้กับการโปรโมททั้งภาพนิ่ง (key art) และภาพเคลื่อนไหว (TVC) ร่วมกับแผนก Marketing Graphic designer เพื่อให้ออกมาในทิศทางที่กำหนด
 • มีไอเดีย สร้างสรรค์งานให้เป็นไปตามสมัย เข้าใจเทรนด์ของกลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา Graphic Design, Communication Art หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสนใจในเสียงดนตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม After Effect, Photoshop, Illustrator ได้ดีมาก
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D เช่น Maya, Cinema4D ได้ดีมาก
 • มีความสนใจในศิลปการแสดง ภาพยนต์ และชื่นชอบงานดนตรีหลากหลายแนว เช่น  POP, ROCK, DIVA, EDM, etc.
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไอเดียบรรเจิดอยู่เสมอ
 • มีความอดทนสูง สามารถทนต่อภาวะกดดันขณะทำงานได้
 • มีประสบการณ์ในงานด้าน Motion Graphic หรือในสายงานคอนเสิร์ตจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ติดตามสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอด กล้าคิด กล้าแสดงออก
 • มีความอดทนสูง สามารถทนต่อภาวะแรงกดดันขณะทำงานได้
 • เป็นมนุษย์คิดบวก มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

Application Form

* All fields are required