ย้อนกลับ

Creative – CH8

รายละเอียดงาน

-คิดคอนเซปต์เพื่อการโปรโมทละคร,ซีรีส์ไทยและซีรีส์ต่างประเทศ

-เขียนสคริปต์ Spot, Scoop, VTR

-พิสูจน์อักษร

คุณสมบัติผู้สมัคร

-มีไอเดียสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนได้ฉับไว และสื่อสารได้ชัดเจน

-มีความเข้าใจด้านการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

-ทุ่มเทและมีใจรักในละครและซีรีส์

-ถ้าสามารถตัดต่อ Video ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-ถ้ามีประสบการณ์ด้าน Production หรือ Post-Production จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ฟอร์มสมัคร

* ช่องบังคับ