ย้อนกลับ

Creative Marketing

  ตำแหน่งนี้รายงานตรงกับ Senior Manager,  Branding Strategic และมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
  • สร้างสรรค์แคมเปญการตลาดทั้งในส่วน Corporate, Content และ Event ต่างๆ เพื่อโปรโมทและสร้างรายได้
  • สร้างสรรค์สื่อโปรโมทรายการของช่อง 8 อาทิ ข่าว, ละคร, กีฬา, วาไรตี้ ให้มีความแปลกใหม่น่าสนใจ
  • เขียน Script เพื่อให้ทีม Production นำไปผลิตชิ้นงานโปรโมทของช่อง 8
  • ควบคุมดูแลการผลิตของทีม Production
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้าน Creative รายการโทรทัศน์ อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนสคริปรายการข่าว, ละคร, กีฬา, วาไรตี้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  ฟอร์มสมัคร

  * ช่องบังคับ