ย้อนกลับ

เจ้าหน้าที่กราฟิก

ความรับผิดชอบของงาน

  • ออกแบบ และผลิตงานกราฟิกสำหรับรายการข่าว / ข่าวออนไลน์ ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
  • ออกแบบ และผลิตงานกราฟิกสำหรับรายการข่าวตามช่วงเวลา ทั้งรายการสด และบันทึกเทป
  • ออกแบบ และผลิตงานกราฟิกเพื่อจำลองเหตุการณ์ในรายการข่าว ทั้งรูปแบบ 2D และ 3D
  • ตรวจเช็คงานต่างๆทางด้านกราฟิก เช่น ภาษา, คำสะกด, รายละเอียดของภาพ
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี 
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์, มัลติมีเดีย, ดิจิทัลมีเดีย หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรมสำหรับทำกราฟิกได้ เช่น Photoshop, Illustrator, After Effect, Premiere Pro, Maya, 3ds Max หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ 
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานข่าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ฟอร์มสมัคร

* ช่องบังคับ