ย้อนกลับ

Media Consulting – Senior

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแล ประสานงาน รักษาความสัมพันธ์ ติดตามงานทั้งกับลูกค้าและบุคลากรในองค์กร
 • รับผิดชอบการขายและยอดขายให้ได้ตามเป้ามองหาโอกาสใหม่ๆในการขยายฐานลูกค้าของบริษัทขายงานและนำเสนอแพคเกจสินค้าของบริษัทให้แก่ลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่
 • จัดทำPresentation เพื่อนำเสนอผลงาน / ขายงาน ให้กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่
 • รับBrief ความต้องการของลูกค้า ทำสรุปรายงาน เพื่อสื่อสารและทำงานร่วมกับทีมการตลาด และทีม Event
 • ติดตามกระบวนการทำงาน / ควบคุมงานให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
 • จัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานด้านงานขายและการประสานงาน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ มีทักษะภาษาอังกฤษ ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความใฝ่รู้และความคิดสร้างสรรค์ เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ
 • มีความรู้ความเข้าใจในด้านงานโฆษณา ทั้งOnline และ Offline
 • มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี มีไหวพริบในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถนำเสนอผลงาน สามารถปิดยอดขายได้
 • สามารถริเริ่มการมองหาโอกาสในการขยายฐานลูกค้าเองได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ฟอร์มสมัคร

* ช่องบังคับ