ย้อนกลับ

VDO editor (Junior, Senior)

  รายละเอียดงาน

  • ดำเนินการตัดต่อภาพข่าวให้เหมาะสมสอดคล้องกับการนำเสนอข่าวตรงประเด็น และถูกต้องตามข่าวสามารถตัดต่องานได้ทันออกอากาศในกรณีเร่งด่วนโดยแก้ปัญหาด้วยเทคนิคเฉพาะด้าน
  • ดำเนินการประสานงานรับคำสั่งจาก Producer และ Co-Producer ในการตัดต่อภาพเพื่อให้ได้ภาพที่เหมาะสมสอดคล้องตรงกับเนื้อข่าว และการนำเสนอข่าว
  • สร้างสรรค์และตัดต่อโปรโมทรายการต่างๆของสถานีได้อย่างสวยงามและดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
  • ตรวจสอบ เซ็นเซอร์ภาพและเสียง ข่าวที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถนำเผยแพร่ออกอากาศได้
  • ศึกษาความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และโปรแกรมการตัดต่อภาพ เพื่อนำมาปรับใช้ในงานตัดต่อภาพข่าว

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ ชาย – หญิง
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ฟอร์มสมัคร

  * ช่องบังคับ