การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

ส่งต่อเนื้อหา
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link

บริษัทฯ อาจจะใช้คุกกี้ (คุกกี้ (Cookie) คือ ข้อมูลส่วนเล็กๆ ที่โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (WEB BROWSER) ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถทราบเมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ของบริษัท การใช้คุกกี้ทำให้บริษัทจะสามารถทราบถึงประเภทของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ของท่านได้ โดยที่ไม่อาจทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น อาทิเช่น ชื่อจริง หรือที่อยู่ของท่าน คุกกี้ทำให้บริษัทสามารถทราบถึงบริการที่ท่านชื่นชอบ และบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน ดังนั้น คุกกี้จึงไม่เพียงแต่ทำให้บริษัทสามารถจดจำผู้ใช้บริการที่ได้เคยมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท และตรวจตราจำนวนและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น คุกกี้ยังช่วยให้บริษัทจัดบริการข้อมูล หรือโฆษณาที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับท่านด้วยบริการ ), Google Analytics, Google Firebase หรือ เทคโนโลยีอื่นใดในการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานให้สามารถใช้บริการและเข้าถึงการบริการได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น เมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จะบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง

1) IP address, Cookie ID 

2) โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต

3) เว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมก่อนจะมาที่แพลตฟอร์มของทางบริษัท

4) หน้าเว็บที่ผู้ใช้งาน เข้าเยี่ยมชมบนแพลตฟอร์มของบริษัท

5) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมหน้าเว็บนั้น ๆ

6) ข้อมูลที่มีการค้นหาบนเว็บไซต์ รวมถึง เวลาและวันที่ที่เข้าชม และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ

7) ข้อมูลที่ตั้ง (Location Data)

8) พฤติกรรมการชมเว็บเพจของบริษัท

9) ระบบปฏิบัติการที่เข้าใช้งาน

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อทำการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อช่วย บริษัทฯ ในการปรับปรุงการให้บริการบนเว็บไซต์ และการให้บริการของ บริษัทฯนั้น อาจมีการใช้ “คุกกี้” หรือคุณลักษณะอื่นๆ ในบางคราวเพื่อช่วยให้ บริษัทฯหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูล เพื่อช่วยบริษัทฯ ปรับปรุงและบริการที่บริษัทฯ นำเสนอ หรือช่วยให้บริษัทฯ มอบบริการและคุณลักษณะใหม่ๆ ได้ บริษัทฯ อาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ผู้ใช้งานเข้าไปชมด้วย บริการ Google Analytics, Google Firebase อาจถูกรวมอยู่ในบริการและแพลตฟอร์มของทาง บริษัทฯโดยจะช่วยให้ บริษัทฯสามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้ามาชมหน้าเว็บไซต์ได้ และให้ บริษัทฯ เข้าใจถึงความชอบและความสนใจของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น