ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  rs.co.th 

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)เป็นผู้ดำเนินการ www.rs.co.th(“เว็บไซต์”)และใช้เป็นช่องทางหนึ่งจากหลายช่องทาง ในการให้ข้อมูลของบริษัท รวมทั้งกลุ่มบริษัทในเครือ ดังเช่น ประวัติขององค์กร ทีมผู้บริหาร รวมไปจนถึง การเผยแพร่ข่าวธุรกิจ ข่าวประชาสัมพันธ์ ค่านิยมองค์กร และตำแหน่งรับสมัครงาน เป็นต้น โดยเป็นการให้บริการแก่ผู้ใช้งานทั่วไปภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องทำการศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ด้วย

1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน หรือ ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้งานมอบให้บริษัทฯทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามรายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทอาร์เอสจำกัด (มหาชน)

2. ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายการบริการ ข้อความ กราฟฟิก โลโก้ รูปภาพปุ่มกด รูปภาพ คลิปเสียงหรือคลิปวีดีโอ การรวบรวมข้อมูลและซอฟท์แวร์ รวมทั้งการรวบรวมและการจัดการข้อมูลนั้น เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัทฯแต่เพียงผู้เดียวตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

กรณีที่บุคคลและหรือนิติบุคคลอื่นใด นำข้อมูลและหรือเนื้อหาและหรือส่วนประกอบอื่นๆ ในเว็บไซต์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ บริษัทฯและ บริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ทันที 

3. สิทธิและหรือหน้าที่ของผู้ใช้งาน

3.1) ต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว ส่วนผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีและไม่ได้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯไม่มีนโยบายเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ 3.2) ให้ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้งานตามที่ บริษัทฯร้องขอ

3.3) ปฏิบัติตามข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขของ บริษัทฯอย่างเคร่งครัด

3.4) ยอมรับคำชี้แจงและหรือคำตัดสินของ บริษัทฯโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

3.5) รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ บริษัทฯและหรือบริษัทในเครือของ บริษัทฯอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ใช้งาน

3.6) ผู้ใช้งานมีหน้าที่ใช้บริการเว็บไซต์ด้วยความสุภาพ ห้ามโพสต์ข้อความที่หยาบคาย ข้อความที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และหรือละเมิดบุคคลอื่น รวมทั้ง จดหมายลูกโซ่ จดหมายที่ส่งเป็นกลุ่มใหญ่ หรือรูปแบบใดๆ อันเป็น “สแปม” (SPAM) บริษัทฯมีสิทธิลบข้อความดังกล่าวข้างต้นของท่านได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สิทธิในการพิจารณาลบข้อความต่างๆ เป็นสิทธิของ บริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว

3.7) ผู้ใช้งานจะต้องไม่แอบอ้างตัวเองเป็นบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่น หรือระบุโดยไม่ถูกต้อง

4. การเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก

บริษัทฯอาจมีการเชื่อมโยงและใช้บริการต่าง ๆ ของเว็บไซต์ภายนอก ผู้ใช้งานจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อตกลงและเงื่อนไข รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์ภายนอกที่ใช้ในการเชื่อมโยงการก่อนการใช้บริการดังกล่าวด้วย เช่น

4.1) สำหรับการรับชมคลิปวีดีโอต่างๆที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯบริษัทฯขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการรับชมคลิปวีดีโอต่างๆนั้น เป็นการรับชมผ่านบริการวิดีโอสตรีมมิ่งของเว็บไซต์ Youtube (www.youtube.com) โดย บริษัทฯใช้ Youtube API เพื่อดึงข้อมูลวิดีโอจาก Youtube และใช้ Youtube Player เป็นเครื่องเล่นสำหรับเปิดวิดีโอย้อนหลังบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เพื่อผู้ใช้งานสามารถรับชมและจัดการเครื่องเล่นวิดีโอได้ด้วยตนเองบนเว็บไซต์ บริษัทฯขอแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าในการรับชมวิดีโอจากการเปิดเครื่องเล่นวิดีโอของ Youtube บนเว็บไซต์และหรือจากทางแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ (โดยสามารถศึกษารายละเอียดดังกล่าวที่ https://www.youtube.com/t/terms) รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว (ศึกษารายละเอียดที่ http://www.google.com/policies/privacy) ของ Youtube เสมือนท่านเปิดเว็บไซต์ Youtube.com เพื่อรับชมวิดีโอทั่วไป ระหว่างผู้ใช้งานเปิดดูวิดีโอจากเครื่องเล่นวิดีโอของ Youtube บนเว็บไซต์ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลการรับชมวิดีโอ, การใช้งานบนเครื่องเล่น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของ Youtube

4.2) ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำการแชร์เนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของ บริษัทฯไปยังโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter และ Line หรือโซเชียลมีเดียอื่นใด ผู้ใช้งานจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์โชเชียลมีเดียนั้นๆก่อนการแชร์เนื้อหาดังกล่าว โดยผู้ใช้งานสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆในส่วนของ Facebook, Twitter และ Line รวมทั้งโซเชชียลอื่นใด เช่น 

4.2.1) Facebook

4.2.2) Twitter

4.2.3) LINE

ทั้งนี้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ต่อเนื้อหาที่อยู่นอกเว็บไซต์ สำหรับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น และมิใช่เป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยบริษัทฯ การเชื่อมโยงไปถึงดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานเอง บริษัทฯไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบหรือต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบแต่อย่างใด รวมทั้งบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบ หรือรับผิดใดๆ ต่อการกระทำ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของเพจและเว็บไซต์ดังกล่าว

5. กิจกรรมพิเศษ

บริษัทฯอาจจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ตามความเหมาะสม อาทิเช่น การประกวด การชิงรางวัลต่าง ๆ ซึ่ง บริษัทฯจะแจ้งเงื่อนไขและรายละเอียดล่วงหน้า หากผู้ใช้งานมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้ใช้งานตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ บริษัทฯกำหนด

6. การจำกัดความรับผิดชอบ

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯเก็บรวบรวมและผู้ใช้งานได้ศึกษาและทำการตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เขียนหรือทำขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้ บริการเว็บไซต์บางส่วน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องและอยู่เหนือความควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทฯไม่มีความรับผิด ใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือ การกระทำละเมิดใด ๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใด ๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สิทธิ หรือ ทรัพย์สินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือ โดยประการอื่น

ข้อยกเว้นความรับผิดของ บริษัทฯดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข่าว และหรือ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใด ๆ ของ บริษัทฯพันธมิตรทางธุรกิจของ บริษัทฯผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ

7. ข้อสละสิทธิในเนื้อหาบนเว็บไซต์

ข้อความ ภาพวาด ภาพถ่าย งานเพลง งานภาพยนตร์ งานรวบรวม หรือข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ บางส่วนเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้และประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน ซึ่ง บริษัทฯได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง และทันสมัย (update) อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความ ถูกต้อง และความทันสมัย (update) ของข้อมูลดังกล่าว ท่านตกลงและยอมรับว่า บริษัทฯไม่มีอำนาจในการดูแลควบคุม ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ เนื่องจาก การให้บริการของ บริษัทฯเป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลข่าว และ/หรือ  บทความแก่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเท่านั้น 

8. ข้อพิพาท 

กรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่าง บริษัทฯกับผู้ใช้งาน ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเจรจาเพื่อประนีประนอมยอมความซึ่งกันและกัน  หากข้อพิพาทใดไม่สามารถตกลงกันได้ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ศาลไทย เป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าว 

9. เงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติม

บริษัทฯสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาใดๆ ด้วยการแจ้งการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้มีผลในทันทีเมื่อได้แสดงข้อความลงบนเว็บไซต์ 

10. การติดต่อกับบริษัทอาร์เอสจำกัด (มหาชน)”

หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดติดต่อเราที่
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 27 อาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2037 8888