อาร์เอส กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link

อาร์เอส กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เป็นประธานจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมี คุณวิทวัส เวชชบุษกร, คุณวรรณสุดา ธนสรานาตคุณพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์, คุณโสรัตน์ วณิชวรากิจ และ คุณศุภกิจ อัศวชัย พร้อมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องโรส ฮอลล์ อาคารอาร์เอส กรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 5 เมื่อเร็วๆ นี้