วัฒนธรรมองค์กร

ความสำเร็จของทีมคือรากฐานสำคัญขององค์กร
เฉกเช่นทีมนักกีฬาที่มีใจรัก ความใฝ่เรียนใฝ่รู้
การทำงานเป็นทีม และความมุ่งมั่นเพื่อชัยชนะเป็นคุณสมบัติพื้นฐาน

ความสำเร็จของทีมคือรากฐานสำคัญขององค์กร เฉกเช่นทีมนักกีฬาที่มีใจรัก ความใฝ่เรียนใฝ่รู้ การทำงานเป็นทีม และความมุ่งมั่นเพื่อชัยชนะเป็นคุณสมบัติพื้นฐาน

การทำงานที่ RS ท้าทายตลอดเวลา วัฒนธรรมและแนวทางปฏิบัติของเราเหมาะกับผู้ที่พร้อมจะเดินหน้าอย่างไม่เกรงกลัวอุปสรรค แต่เส้นทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายนี้จะมีรางวัลสำหรับผู้มีความมุ่งมั่นและใจรักที่จะพัฒนาตัวเองและองค์กรให้ดีขึ้นในทุกย่างก้าวเสมอ

การทำงานที่ RS สนุก ท้าทาย น่าสนใจ และเปิดโอกาสให้ทำงานร่วมกับบุคลากรหลากหลายแขนงโดยไม่มีข้อจำกัด จึงทำให้เกิดการเรียนรู้และเติบโตในทุกๆ วัน เราจะไม่ให้ค่ากับสิ่งที่ลดทอนความสัมพันธ์ในทีมและอุปสรรคในการไปสู่เป้าหมายของเรา เราให้ค่ากับความซื่อตรง ความคิดเห็นเชิงบวก การติเพื่อก่อ และทัศนคติเพื่อการพัฒนาไปข้างหน้า

หากคุณเห็นว่าการทำงานที่ RS Group มีวัฒนธรรมองค์กรและทิศทางของเป้าหมายที่ท้าทายคุณ และเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้คุณพัฒนาตนเองได้ เรายินดีอย่างมากที่จะได้ร่วมงานกับคุณ โดยสามารถดูตำแหน่งงานที่เปิดรับ และฝากประวัติสำหรับสมัครงานกับ RS Group ได้ด้านล่างนี้