วัฒนธรรมองค์กร:
Entrepreneurship คิดและทำแบบเถ้าแก่

การสร้างวัฒนธรรม คิดและทำแบบเถ้าแก่ ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้องค์กรแข็งแกร่ง ช่วยสนับสนุนศักยภาพของบุคลากร พร้อมทั้งส่งเสริมให้การทำงานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรับมือกับโลกธุรกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

เพราะการทำงานที่ RS สนุกและท้าทายตลอดเวลา วัฒนธรรมและแนวทางปฏิบัติของเราเหมาะกับผู้ที่พร้อมจะเดินหน้าอย่างไม่เกรงกลัวอุปสรรค แต่เส้นทางที่เต็มไปด้วย ความท้าทายนี้จะมีรางวัลสำหรับผู้มีความมุ่งมั่นและใจรักที่จะพัฒนาตัวเองและองค์กร ให้ดีขึ้นในทุกย่างก้าวเสมอ

วัฒนธรรมของเรา Entrepreneurship จึงเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเป้าหมายขององค์กรให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว ทั้งยังเป็นสิ่งที่กำหนดวิธีการทำงานของทุกคนให้เป็นไปตามกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ เราให้ค่ากับความซื่อตรง ความคิดเห็นเชิงบวก การติเพื่อก่อ และทัศนคติเพื่อการพัฒนาไปข้างหน้า เราสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ทำงานร่วมกับบุคลากรหลากหลายแขนงโดยไม่มีข้อจำกัด จึงทำให้เกิดการเรียนรู้และเติบโตในทุกๆ วัน

หากคุณเห็นว่าการทำงานที่ RS Group มีวัฒนธรรมองค์กรและทิศทางของเป้าหมายที่ท้าทายคุณ และเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้คุณพัฒนาตนเองได้ เรายินดีอย่างมากที่จะได้ร่วมงานกับคุณ โดยสามารถดูตำแหน่งงานที่เปิดรับ และฝากประวัติสำหรับสมัครงานกับ RS Group ได้ด้านล่างนี้

ค่านิยมองค์กร

ประสบการณ์และการเดินทางอันน่าเหลือเชื่อของพวกเรา คือแรงบันดาลใจให้เราเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในวันนี้ ด้วยค่านิยม 4 ประการที่นิยามความเป็นอาร์เอส กรุ๊ป และฝังอยู่ในความเป็นตัวตนของเรา


ค่านิยมองค์กร

OWN

ทำและใส่ใจแบบเจ้าของ

ค่านิยมองค์กร

FIGHT

สู้เพื่อเป้าหมาย

ค่านิยมองค์กร

LEARN

ไม่หยุดเรียนรู้

ค่านิยมองค์กร

WIN TOGETHER

ชนะและสำเร็จไปด้วยกัน

Life@RS

Live passionately

ที่ RS เราเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกัน เราไม่ปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของ คุณไปกับเรา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมเพื่อขับเคลื่อนแรงบันดาลใจ และยกระดับทุกมิติ ของการใช้ชีวิต เพื่อสร้างประสบการณ์และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ทุกคน

Explore Career Path

Find the right career path for you. Discover what ignites your creativity

ทุกไอเดียสำคัญและสามารถเป็นไปได้ มีตำแหน่งที่ท้าทายมากมายที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จในเส้นทางการทำงาน โอกาสสำหรับทุกคนที่มีความทะเยอทะยาน สนุกไปกับความท้าทายใหม่ๆ และเติบโตไปพร้อมกับเรา

Corporate

พลังเบื้องหลังที่สนับสนุนและผลักดันทุกธุรกิจในเครือให้เติบโตไปข้างหน้า


 • สายงานบัญชี

 • สายงานบริหารและจัดการสินทรัพย์อาคารสำนักงาน

 • สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

 • สายงานการตลาดและสื่อสารแบรนด์

 • สายงานบรอดคาสต์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง

 • สายงานการเงิน

 • สายงานนักลงทุนสัมพันธ์

 • สายงานสำนักกฎหมาย

 • สายงานบริหารบุคลากร

 • สายงานจัดซื้อจัดจ้าง

 • สายงานเทคโนโลยี


Apply Now

Commerce

ธุรกิจคอมเมิร์ซมีเป้าหมายเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและตรงใจผู้บริโภค เราจึงตั้งมั่นเป็นพันธมิตรกับผู้คน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ และความงาม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย


 • RS LiveWell

 • RS Connect

 • RS Pet All


Apply Now

Media & Entertainment

ขึ้นแท่นสู่ Game changer ในวงการสื่อและบันเทิง เชื่อมโยงโมเดลธุรกิจเอ็นเตอร์เทรนเมิร์ซที่ทรงพลัง เพื่อสนับสนุนความแข็งแกร่งให้องค์กรอย่างยั่งยืน


 • RS Multimedia

 • RS Music


Apply Now

Benefits & Perks

เพราะเราใส่ใจ ตลอดเส้นทางการทำงานที่อาร์เอส พนักงานทุกคนจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุม

Benefits

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการออมเพื่อเป็นหลักประกัน ให้กับพนักงาน โดยนำส่งเงินสะสมในแต่ละเดือนได้โดยสมัครใจ และบริษัทฯ ได้ร่วมสมทบเงินออมตามหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ และยังเป็นประโยชน์ต่อการลดหย่อนภาษีสำหรับพนักงานอีกด้วย ทั้งนี้เมื่อพนักงานลาออกจะได้รับเงินออมจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกองทุนฯ

ประกันสุขภาพและประกันชีวิต ประกันสุขภาพและประกันชีวิต

พนักงานบริษัทฯ นอกจากได้รับการดูแลด้านสวัสดิการจากประกันสังคมตามกฎหมายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีประกันสุขภาพสำหรับพนักงานตามระดับตำแหน่งงานเพิ่มเติม โดยครอบคลุมผลประโยชน์การรักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และประกันชีวิต

ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงาน และได้เข้าพบแพทย์เพื่อรับฟังผลตรวจสุขภาพรายบุคคล พร้อมทั้งรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรง

สวัสดิการเงินช่วยเหลือจากบริษัท สวัสดิการเงินช่วยเหลือจากบริษัท

บริษัทฯ ให้การดูแลพนักงานเปรียบเสมือนคนในครอบครัว จึงได้จัดสวัสดิการให้เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีดังนี้

 • กระเช้าเยี่ยมไข้เมื่อพนักงานเจ็บป่วยและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
 • เงินช่วยเหลือพิธีฌาปนกิจจากการสูญเสีย บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ธิดา ที่ถูกต้องตามกฎหมายถึงแก่กรรม
 • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรสของพนักงาน

สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร

บริษัทฯ และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ทำข้อตกลงร่วมกันในการจัดสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อให้พนักงานที่ประสงค์จะซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สามารถขอวงเงินกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยและได้วงเงินกู้เป็นกรณีพิเศษ

วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันหยุดพักผ่อนประจำปี

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานมีวันหยุดพักผ่อนประจำปีอย่างน้อย 12 วัน และเพิ่มขึ้นตามอายุงาน ซึ่งเป็นจำนวนวันที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อพนักงานได้ใช้วันหยุดนี้ทำกิจธุระต่างๆ หรือพักผ่อนกับครอบครัว ฯลฯ

การลาเพื่อจัดพิธีมงคลสมรสและจดทะเบียนสมรสอย่างเท่าเทียมการลาเพื่อจัดพิธีมงคลสมรสและจดทะเบียนสมรสอย่างเท่าเทียม

พนักงานสามารถใช้สิทธิ์การลางานได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด กับการสมรสระหว่างชาย-หญิง และคู่สมรสเพศเดียวกัน โดยได้รับค่าจ้างตามปกติ

เงินสนับสนุนช่วยเหลือสำหรับการแต่งงานเท่าเทียมเงินสนับสนุนช่วยเหลือสำหรับการแต่งงานเท่าเทียม

พนักงานจะได้รับเงินสนับสนุน 5,000 บาท เพื่อร่วมแสดงความยินดีทั้
การสมรสระหว่างชาย-หญิง และคู่สมรสเพศเดียวกันด้วย

การลาเพื่อผ่าตัดแปลงเพศการลาเพื่อผ่าตัดแปลงเพศ

พนักงานสามารถใช้สิทธิ์ลาโดยได้รับค่าจ้างระหว่างผ่าตัดแปลงเพศได้ 45 วัน เท่ากับสวัสดิการลาคลอด

Perks

ฟิตเนส & โปรแกรมเพื่อสุขภาพ ฟิตเนส & โปรแกรมเพื่อสุขภาพ

พนักงานมีความสุขกับการทำงาน พร้อมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งที่ RS ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เราจึงจัดคลาสออกกำลังกายหลังเวลาเลิกงานสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อกระตุ้นให้พนักงานใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง

กิจกรรมพนักงานเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมพนักงานเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมตลอดปี ทั้งกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร และกิจกรรมตามเทศกาลเพื่อสร้างทีมเวิร์คที่เข้มแข็ง และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงาน

ความปลอดภัย และชีวอนามัยความปลอดภัย และชีวอนามัย

บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ จึงได้จัดให้มีบริการห้องพยาบาล พยาบาลวิชาชีพประจำ ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็นและดูแลพนักงานเมื่อมีการอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้โดยตรง

ที่จอดรถพนักงาน ที่จอดรถพนักงาน

เพื่อให้พนักงานมีความคล่องตัวในการนำยานพาหนะส่วนตัวมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน บริษัทฯ จึงอำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถนำรถมาจอดรถในอาคารจอดรถของบริษัทฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รถรับ - ส่งพนักงาน รถรับ - ส่งพนักงาน

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานที่เดินทางมาปฏิบัติงานด้วยขนส่งสาธารณะ บริษัทฯ ได้จัดรถตู้ รับ-ส่งพนักงาน ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ 2 ช่วงเวลา คือ 8.00 น. - 9.00 น. และ 18.00 น.-19.00 น. โดยรถตู้จะรับ-ส่งพนักงานที่รถไฟฟ้า BTS สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงอาหารและร้านกาแฟ Rose Caféโรงอาหารและร้านกาแฟ Rose Café

สถานที่พบปะพูดคุยสำหรับพนักงานจากทุกสายงาน และมีความสุขกับอาหาร ขนม และเครื่องดื่มในราคาประหยัด

กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ สนับสนุนอย่างจริงจังเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ผ่านการจัดฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งเวิร์คช็อป และสัมมนา นอกจากนี้ เรายังตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับพนักงานทุกคนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของตน เพื่อนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งองค์กรและตัวพนักงานในรูปแบบของการเลื่อนตำแหน่งในอนาคต

ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าในเครือส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าในเครือ

โปรโมชั่นประจำเดือนสำหรับพนักงานในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจาก อาร์เอส ลิฟเวลล์ ในราคาพิเศษ

Benefits & Perks

เพราะเราใส่ใจ ตลอดเส้นทางการทำงานที่อาร์เอส พนักงานทุกคนจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุม

Benefits

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการออมเพื่อเป็นหลักประกัน ให้กับพนักงาน โดยนำส่งเงินสะสมในแต่ละเดือนได้โดยสมัครใจ และบริษัทฯ ได้ร่วมสมทบเงินออมตามหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ และยังเป็นประโยชน์ต่อการลดหย่อนภาษีสำหรับพนักงานอีกด้วย ทั้งนี้เมื่อพนักงานลาออกจะได้รับเงินออมจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกองทุนฯ

ประกันสุขภาพและประกันชีวิต ประกันสุขภาพและประกันชีวิต

พนักงานบริษัทฯ นอกจากได้รับการดูแลด้านสวัสดิการจากประกันสังคมตามกฎหมายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีประกันสุขภาพสำหรับพนักงานตามระดับตำแหน่งงานเพิ่มเติม โดยครอบคลุมผลประโยชน์การรักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และประกันชีวิต

ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงาน และได้เข้าพบแพทย์เพื่อรับฟังผลตรวจสุขภาพรายบุคคล พร้อมทั้งรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรง

สวัสดิการเงินช่วยเหลือจากบริษัท สวัสดิการเงินช่วยเหลือจากบริษัท

บริษัทฯ ให้การดูแลพนักงานเปรียบเสมือนคนในครอบครัว จึงได้จัดสวัสดิการให้เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีดังนี้

 • กระเช้าเยี่ยมไข้เมื่อพนักงานเจ็บป่วยและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
 • เงินช่วยเหลือพิธีฌาปนกิจจากการสูญเสีย บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ธิดา ที่ถูกต้องตามกฎหมายถึงแก่กรรม
 • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรสของพนักงาน

สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร

บริษัทฯ และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ทำข้อตกลงร่วมกันในการจัดสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อให้พนักงานที่ประสงค์จะซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สามารถขอวงเงินกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยและได้วงเงินกู้เป็นกรณีพิเศษ

วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันหยุดพักผ่อนประจำปี

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานมีวันหยุดพักผ่อนประจำปีอย่างน้อย 12 วัน และเพิ่มขึ้นตามอายุงาน ซึ่งเป็นจำนวนวันที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อพนักงานได้ใช้วันหยุดนี้ทำกิจธุระต่างๆ หรือพักผ่อนกับครอบครัว ฯลฯ

การลาเพื่อจัดพิธีมงคลสมรสและจดทะเบียนสมรสอย่างเท่าเทียมการลาเพื่อจัดพิธีมงคลสมรสและจดทะเบียนสมรสอย่างเท่าเทียม

พนักงานสามารถใช้สิทธิ์การลางานได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด กับการสมรสระหว่างชาย-หญิง และคู่สมรสเพศเดียวกัน โดยได้รับค่าจ้างตามปกติ

เงินสนับสนุนช่วยเหลือสำหรับการแต่งงานเท่าเทียมเงินสนับสนุนช่วยเหลือสำหรับการแต่งงานเท่าเทียม

พนักงานจะได้รับเงินสนับสนุน 5,000 บาท เพื่อร่วมแสดงความยินดีทั้
การสมรสระหว่างชาย-หญิง และคู่สมรสเพศเดียวกันด้วย

การลาเพื่อผ่าตัดแปลงเพศการลาเพื่อผ่าตัดแปลงเพศ

พนักงานสามารถใช้สิทธิ์ลาโดยได้รับค่าจ้างระหว่างผ่าตัดแปลงเพศได้ 45 วัน เท่ากับสวัสดิการลาคลอด

Perks

ฟิตเนส & โปรแกรมเพื่อสุขภาพ ฟิตเนส & โปรแกรมเพื่อสุขภาพ

พนักงานมีความสุขกับการทำงาน พร้อมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งที่ RS ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เราจึงจัดคลาสออกกำลังกายหลังเวลาเลิกงานสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อกระตุ้นให้พนักงานใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง

กิจกรรมพนักงานเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมพนักงานเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมตลอดปี ทั้งกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร และกิจกรรมตามเทศกาลเพื่อสร้างทีมเวิร์คที่เข้มแข็ง และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงาน

ความปลอดภัย และชีวอนามัยความปลอดภัย และชีวอนามัย

บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ จึงได้จัดให้มีบริการห้องพยาบาล พยาบาลวิชาชีพประจำ ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็นและดูแลพนักงานเมื่อมีการอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้โดยตรง

ที่จอดรถพนักงาน ที่จอดรถพนักงาน

เพื่อให้พนักงานมีความคล่องตัวในการนำยานพาหนะส่วนตัวมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน บริษัทฯ จึงอำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถนำรถมาจอดรถในอาคารจอดรถของบริษัทฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รถรับ - ส่งพนักงาน รถรับ - ส่งพนักงาน

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานที่เดินทางมาปฏิบัติงานด้วยขนส่งสาธารณะ บริษัทฯ ได้จัดรถตู้ รับ-ส่งพนักงาน ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ 2 ช่วงเวลา คือ 8.00 น. - 9.00 น. และ 18.00 น.-19.00 น. โดยรถตู้จะรับ-ส่งพนักงานที่รถไฟฟ้า BTS สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงอาหารและร้านกาแฟ Rose Caféโรงอาหารและร้านกาแฟ Rose Café

สถานที่พบปะพูดคุยสำหรับพนักงานจากทุกสายงาน และมีความสุขกับอาหาร ขนม และเครื่องดื่มในราคาประหยัด

กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ สนับสนุนอย่างจริงจังเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ผ่านการจัดฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งเวิร์คช็อป และสัมมนา นอกจากนี้ เรายังตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับพนักงานทุกคนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของตน เพื่อนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งองค์กรและตัวพนักงานในรูปแบบของการเลื่อนตำแหน่งในอนาคต

ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าในเครือส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าในเครือ

โปรโมชั่นประจำเดือนสำหรับพนักงานในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจาก อาร์เอส ลิฟเวลล์ ในราคาพิเศษ

ประสบการณ์การทำงานกับอาร์เอส