อาร์เอส กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link

อาร์เอส กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

 

 

คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหาร จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องโรส ฮอลล์ อาคารอาร์เอส กรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 5 โดยที่ประชุมมีมติการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อ ณ ปิดสมุดวันที่ 19 เมษายน 2566 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

 

#####