อาร์เอส กรุ๊ป รับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link

อาร์เอส กรุ๊ป รับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards

ในงาน SET Awards 2020

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป มุ่งมั่นและพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง แม้จะต้องเจอกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนในยุคปัจจุบัน แต่ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของผู้บริหารร่วมกับศักยภาพของพนักงานในองค์กร ทำให้สามารถก้าวผ่านวิกฤติต่างๆ และนำพาองค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง โดยเห็นได้จากการขยายธุรกิจจากสื่อและบันเทิงมาสู่ธุรกิจคอมเมิร์ซ การรีแบรนด์องค์กร และการเติบโตของผลประกอบการที่ธุรกิจคอมเมิร์ซสามารถทำนิวไฮได้อย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาสของปีนี้ ล่าสุดบริษัทฯ คว้ารางวัล Outstanding Investor Relations Awards ประจำปี 2020 กลุ่มรางวัล Business Excellence ในพิธีมอบรางวัล SET AWARDS 2020 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นว่า อาร์เอส กรุ๊ป ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้งานนักลงทุนสัมพันธ์ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อม นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินการธนาคาร เข้าร่วมมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายวิทวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อาร์เอส มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับการนำเสนอข้อมูล การสื่อสารที่ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ผ่านการสื่อสารทั้งในแบบออฟไลน์และออนไลน์ มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งโทรศัพท์ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook และ Twitter รวมถึง Line Account และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งการเข้าร่วมงาน Opportunity Day กับตลาดหลักทรัพย์ฯ การจัดงาน Open House และการจัดเยี่ยมชมกิจการของบริษัท การได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ จึงตอกย้ำถึงการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญกับการเติบโตของ อาร์เอส กรุ๊ป ในอนาคต เพราะการสื่อสารข้อมูล แผนการขยายธุรกิจและการลงทุนอย่างครบถ้วนจะส่งเสริมให้นักลงทุนเข้าใจทิศทางการดำเนินธุรกิจและสถานการณ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน”

รางวัล Outstanding Investor Relations Awards นี้ มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรม รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลทั้งในด้านคุณภาพของข้อมูล คุณลักษณะของผู้บริหาร และทีมงานต่องานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ความหลากหลายและประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนนโยบายที่เอื้อต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบัน