อาร์เอสกรุ๊ป คว้า 2 รางวัล จากงาน SET Awards 2021

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link

อาร์เอส กรุ๊ป คว้า รางวัล Outstanding CEO Awards  และ Outstanding Company Performance Award จากงาน SET Awards 2021

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป คว้า 2 รางวัลจากงาน SET Awards 2021 ได้แก่ รางวัล Outstanding CEO Awards และรางวัล Outstanding Company Performance Awards สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น พร้อมกันนี้ อาร์เอส กรุ๊ป ยังติดอันดับหุ้นยั่งยืน (THSI) ด้วยการคว้าคะแนน CG ระดับ ‘ดีเลิศ’ ประจำปี 2564 อีกด้วย ซึ่งรางวัลทั้งหมดในปีนี้ สะท้อนถึงคุณภาพการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของอาร์เอส กรุ๊ป ที่มีความโดดเด่นและแข็งแกร่งทั้งในด้านนวัตกรรมและนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน นับเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ

สำหรับ รางวัล Outstanding CEO Awards มอบให้แก่คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มอบแก่ผู้บริหารสูงสุดที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ และการให้ความใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจอย่างมั่นคงได้เป็นอย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะความสามารถในการนำองค์กรให้เติบโตเหนือสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ฝ่าวิกฤติในสถานการณ์โควิดในปีที่ผ่านมา

ขณะที่ รางวัล Outstanding Company Performance Award 2021 สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลประกอบการทางธุรกิจที่เติบโตอย่างโดดเด่นและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูล และคุณภาพของงบการเงินได้อย่างดีเยี่ยม โดยในปี 2563 ผลการดำเนินงานของ อาร์เอส กรุ๊ป เติบโตโดดเด่นด้วยรายได้จากธุรกิจคอมเมิร์ซและ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้กำไรเติบโตแบบก้าวกระโดดถึง 45% จากปีก่อน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็น 1 ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 เป็นปีแรกและได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการระดับดีเลิศ Excellent CG scoring ปี 2564 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวสู่องค์กรต้นแบบในตลาดทุนและยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน