อาร์เอส กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link

อาร์เอส กรุ๊ป นำโดย นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ อาร์เอส กรุ๊ป ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร และคำแนะนำของกรมควบคุมโรค เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการประชุมอย่างกระชับ ซึ่งผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องโรส ฮอลล์ อาคารอาร์เอส กรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 5