Back

อาร์เอส กรุ๊ป จัดกิจกรรมแนะแนวทางดูแลใจพนักงาน-ผู้บริหาร

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link

อาร์เอส กรุ๊ป จัดกิจกรรมแนะแนวทางดูแลใจพนักงาน-ผู้บริหาร

ดึง “หมอเอิ้น พิยะดา” แชร์เทคนิคฮีลใจพร้อมทำงานอย่างมีความสุข

ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว นอกจากการปรับตัวในเรื่องการทำงาน การดูแลจิตใจให้มีสุขภาพแข็งแรงเสมอก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน อาร์เอส กรุ๊ป เป็นหนึ่งในบริษัทที่ผ่านการทรานส์ฟอร์มและพัฒนาธุรกิจอยู่ตลอดเวลา และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาพื้นฐานทางจิตใจให้มีภูมิคุ้มกันแข็งแรง พร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการทำงานที่คล่องตัวสูง เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตและทำงานได้อย่างมีความสุข

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป ซึ่งให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีของพนักงานมาโดยตลอด ทั้งร่างกายและจิตใจ จึงจัดเวิร์คช็อป RS Healthy Mind for Healthy Engagement” ซึ่งมี หมอเอิ้น หรือ พ.ญ. พิยะดา หาชัยภูมิ จิตแพทย์และนักแต่งเพลง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เปิดโอกาสให้ทั้งกลุ่มพนักงานและผู้บริหารได้เรียนรู้หลักการดูแลและจัดการสุขภาพจิตเบื้องต้นด้วยตนเอง เพื่อนำมาปรับใช้จริง สามารถใช้ชีวิตประจำวันและทำงานอย่างมีความสุขยิ่งขึ้น

หมอเอิ้น หรือ พ.ญ. พิยะดา หาชัยภูมิ จิตแพทย์-นักแต่งเพลง วิทยากรของกิจกรรม กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติของการดำเนินธุรกิจ จิตใจของพนักงานและผู้บริหารขององค์กรก็อาจได้รับผลกระทบและจำเป็นที่จะเรียนรู้แนวทางการดูแลที่เหมาะสม นับเป็นเรื่องที่ดีที่อาร์เอสให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตของพนักงานและผู้บริหาร ส่วนตัวรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในฐานะวิทยากร ที่จะช่วยให้พนักงานและผู้บริหารที่ อาร์เอส กรุ๊ป สามารถดูแลจิตใจตนเองได้ดียิ่งขึ้น และยังมีแนวทางในการสร้างความสุขให้ชีวิตด้วย Passion และสร้างผลงานที่ดีด้วย Purpose รวมถึงการเสริมความสามารถของผู้บริหารในการใช้ประโยชน์จากอารมณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน มั่นใจว่ากิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่งดงามของการสร้างสุขควบคู่ความสำเร็จ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจ”

 

สำหรับกลุ่มพนักงาน หมอเอิ้นได้จัดกิจกรรมในหัวข้อ Purpose Meets Passion” เพื่อให้พนักงานทำความรู้จักกับ Passion และ Purpose ผ่านการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ส่วนตัวของตนเอง พร้อมเรียนรู้ที่มาหลักๆ ของอาการ Burnout แนวทางในการเติมพลังใจ ดูแลอารมณ์ความรู้สึก หาสมดุลระหว่าง Passion และ Purpose เพื่อลดอาการ Burnout และวิธีพัฒนาต่อยอด Passion ด้านกลุ่มผู้บริหารได้เรียนรู้ในหัวข้อ Emotional Intelligence in Leadership” หรือ ความฉลาดทางอารมณ์สำหรับผู้นำ ตั้งแต่การทำความรู้จักกับความฉลาดทางอารมณ์ รวมถึงการรับรู้ เข้าใจ จัดการ และใช้อารมณ์ในทางที่เหมาะสม พร้อมเรียนรู้วิธีจัดการอารมณ์เบื้องต้น ไปจนถึงการดูแลอารมณ์เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ทั้งหมดล้วนเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตและทำงาน ซึ่งนอกจากจะทำให้พนักงานและผู้บริหารมีความสุขมากขึ้น สุขภาพจิตที่ดีก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ส่งผลดีกับองค์กรในทางอ้อมด้วยในขณะเดียวกัน

คุณสุประวีณ์ สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่การตลาด อาร์เอส ลิฟเวลล์ ตัวแทนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวถึงความประทับใจว่า “ส่วนตัวมีความสนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตอยู่แล้ว พอได้ทราบว่าหมอเอิ้น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ Purpose และ Passion ที่บริษัทฯ จึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วม จากกิจกรรม ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Passion และ Purpose ของตนเอง ไปจนถึงได้เรียนรู้วิธีการหาสมดุลระหว่าง Passion และ Purpose ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง รู้สึกได้รับแรงบันดาลใจและประทับใจมากที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ได้ร่วมกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ หลังจากนี้จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้เพื่อที่จะได้ทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขยิ่งขึ้น”

คุณประเชิญ เสือใหญ่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านการพัฒนาระบบหลังบ้าน สายงานเทคโนโลยี ตัวแทนผู้บริหารที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า “แน่นอนว่าผู้บริหารที่ดีต้องมีความรอบด้าน นอกจากจะมีทักษะและความสามารถในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยังจำเป็นต้องบริหารดูแลทีมงาน รวมถึงจัดการความรู้สึกตนเองได้เป็นอย่างดี เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นในทุกด้าน รู้สึกยินดีที่วันนี้มีโอกาสได้เสริมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้ดียิ่งขึ้นอีก ตั้งใจว่าจะนำมาปรับใช้เพื่อที่จะสามารถทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ควบคู่กับการมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดีขึ้น”