RS ความยั่งยืนกับอาร์เอส

ข่าวสาร / ความยั่งยืนกับอาร์เอส

อาร์เอส กรุ๊ป ติดโผเป็นหุ้นยั่งยืน THSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ต.ค. 11, 2022

ตอกย้ำความมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ

อ่านต่อ

ความยั่งยืนกับอาร์เอส

อาร์เอส กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกเป็นกรณีศึกษาด้าน Business Transformation

ก.ย. 14, 2022

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป โดย คุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ อาร์เอส มอลล์ พร้อมด้วย คุณวิทวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 “Thailand Accounting Case Competition 2022” ชิงโล่รางวัลจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท 

อ่านต่อ

ความยั่งยืนกับอาร์เอส

ยอมรับในความหลากหลาย พร้อมให้คุณค่าความเป็นคนอย่างเท่าเทียม อาร์เอส กรุ๊ป จัดกิจกรรม “ยุติการบูลลี่ให้เป็นศูนย์” ให้เยาวชนในเขตจตุจักร

ก.ย. 14, 2022

ซึ่งหลังจากที่ อาร์เอส กรุ๊ป ได้ประกาศ นโยบาย “RS Diversity” พร้อมทั้งให้สวัสดิการเท่าเทียมแก่พนักงาน อาทิ วันลาและเงินสนับสนุนการสมรสเท่าเทียม ทั้งการสมรสแบบชาย-หญิง หรือสมรสเพศเดียวกัน รวมทั้งให้วันลาผ่าตัดแปลงเพศเป็นจำนวน 45 วัน เท่ากับสวัสดิการการลาคลอด ไปแล้วนั้น

อ่านต่อ

ความยั่งยืนกับอาร์เอส

RS Group Building อาคารที่มีมากกว่าความสวยงาม แต่มาพร้อมแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงานควบคู่กันด้วย

มิ.ย. 29, 2022

ความยั่งยืนกับอาร์เอส

จากคุณค่าร่วมทางธุรกิจ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงาน อาร์เอส กรุ๊ป ชูนโยบาย “RS Diversity”

มิ.ย. 17, 2022

จากการที่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามหลักการกำกับกิจการที่ดี เพื่อเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนให้ อาร์เอส กรุ๊ป พัฒนาได้อย่างยั่งยืน ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนคือ “การเติบโตอย่างสมดุล” ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง อาร์เอส กรุ๊ป และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

อ่านต่อ

ความยั่งยืนกับอาร์เอส

โครงการ “ข่าว 8 ปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย จากหมอกควันไฟป่า”

มี.ค. 31, 2022

ปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เกิดหมอกควันพิษปกคลุมหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สุขภาพของคน และเศรษฐกิจภาคเหนือในวงกว้าง

อ่านต่อ

ความยั่งยืนกับอาร์เอส

โครงการ “well u พลิกวิกฤติ สร้างโอกาส”

มี.ค. 31, 2022

บริษัทฯ ในฐานะองค์กรที่ผ่านการดิสรัปชั่น ด้วยการนำโมเดลธุรกิจ Entertainmerce มาเป็นแกนหลักในการดำเนินธุรกิจ จนสามารถสร้างรายได้และเติบโตอย่างก้าวกระโดด

อ่านต่อ

ความยั่งยืนกับอาร์เอส

อาร์เอส มอลล์ เปิดประสบการณ์ห้างทิพย์ ในยุคโควิด-19

มี.ค. 31, 2022

จากวิกฤติโควิด-19 ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนทั่วโลกหลายด้าน โดยเฉพาะพฤติกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์ของผู้บริโภค

อ่านต่อ

ความยั่งยืนกับอาร์เอส

อาร์เอส คอลเอ้าท์ ไม่เอาคอร์รัปชัน

มี.ค. 31, 2022

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรงกับ “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล” บริษัทฯ จัดกิจกรรม RS GROUP Anti-Corruption ขึ้น

อ่านต่อ