อาร์เอส กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link
อาร์เอส กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เป็นประธานจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมี นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล, นายวิทวัส เวชชบุษกร, นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์, นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ, นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์, นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล และนางวรรณสุดา ธนสรานาต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องโรส ฮอลล์ อาคารอาร์เอส กรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 5 เมื่อเร็วๆ นี้