Back

อาร์เอส กรุ๊ป มอบเงิน 2 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจเพื่อผู้ป่วยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลตำรวจ

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link
อาร์เอส กรุ๊ป มอบเงิน 2 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจเพื่อผู้ป่วยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลตำรวจ

บริษัทอาร์เอสจำกัด (มหาชน) หรืออาร์เอสกรุ๊ปโดย นางพรพรรณเตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ กลุ่มธุรกิจสินค้าและแพลตฟอร์ม มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท ในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดา  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พลตำรวจโทนพ.วิฑูรย์นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมรับมอบเงิน ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความพร้อมให้แก่โรงพยาบาลตำรวจในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ อาร์เอส กรุ๊ป ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผู้ป่วยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้โรงพยาบาลขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น บริษัทฯ จึงพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

รับข่าวสารและดูข้อมูลเพิ่มเติมของ อาร์เอส กรุ๊ป เพิ่มเติมได้ที่ www.rs.co.th หรือเฟซบุ๊ก RSGROUPOFFICIAL