อาร์เอส กรุ๊ป ติดโผเป็นหุ้นยั่งยืน THSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link

อาร์เอส กรุ๊ป ติดโผเป็นหุ้นยั่งยืน THSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ตอกย้ำความมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากความมุ่งมั่นในการยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) โดยปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกมากถึง 170 บริษัท

คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปีที่ผ่านมา อาร์เอส กรุ๊ป มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบ ESG ในทุกมิติ ดังนี้

  1. ด้านสิ่งแวดล้อม (E – Environment) นอกจากความใส่ใจในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน ในปีนี้ ยูไลฟ์ ซึ่งเป็นธุรกิจขายตรงยุคใหม่ในเครืออาร์เอส กรุ๊ป ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ทั้งน้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน และน้ำยาปรับผ้านุ่ม ซึ่งเป็นนวัตกรรมปลอดสารเคมีและดีต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ ภายในบริษัทได้ขยายขอบเขตจากการจัดการกระดาษไปยังพลาสติก เพื่อนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาหมุนเวียนใช้ใหม่
  2. ด้านสังคม (S – social) อาร์เอส กรุ๊ป เดินหน้าสนับสนุนความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมโดย อาร์เอส กรุ๊ป และพนักงานอาร์เอส อาสา ยังร่วมมือกับสำนักงานเขตจตุจักร และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ส่งมอบแรงบันดาลใจและแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่เยาวชน จัดกิจกรรม “Zero Tolerance of Bullying: ยุติการบูลลี่ให้เป็นศูนย์” เปิดโอกาสให้เยาวชนจากโรงเรียนเสนานิคมและโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กว่า 200 คน ได้เรียนรู้ เข้าใจ และยอมรับความหลากหลาย พร้อมรับมือการถูกกลั่นแกล้ง
  3. ด้านบรรษัทภิบาล (G- Governance) ในปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับนโยบายความเท่าเทียมทั้งสำหรับพนักงาน และสังคมเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ภายใต้นโยบายRS Diversity ได้ยกระดับสวัสดิการของพนักงานให้มีความเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะในกลุ่มเพศทางเลือกให้ได้รับสิทธิต่างๆ ทัดเทียมกับเพื่อนพนักงานคนอื่นๆ อาทิ การลาผ่าตัดแปลงเพศ เงินสนับสนุนการสมรส และการลาสมรส เป็นต้น”

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา อาร์เอส กรุ๊ป ได้จัดโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยการส่งมอบ “คามูซี” เครื่องดื่มวิตามินซีที่มีสารสกัดจากผลคามูคามู พร้อมวิตามินซี 200% และวิตามินบี 12 สูง กว่า 5 แสนขวด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน และผู้ป่วยในโรงพยาบาลภายใต้สังกัดกรมการแพทย์ รวมทั้งยังได้ส่งมอบ “คามูซี” ให้แก่ ‘มูลนิธิเส้นด้าย’ กลุ่มอาสาสมัครที่คอยช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 นับเป็นการส่งความห่วงใยให้แก่ด่านหน้าผู้เสียสละให้มีสุขภาพดีและเป็นกำลังใจให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

“การได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืนของ อาร์เอส กรุ๊ป เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้มีส่วนได้เสียทั้งคู่ค้า ลูกค้า และพนักงาน รวมถึงสังคมในทุกมิติ แม้ในช่วง 2 ที่ผ่านมา ทุกบริษัทฯ ต้องประสบกับวิกฤติจากสภาพเศรษฐกิจและโรคระบาด อาร์เอส กรุ๊ป ยังสามารถตั้งรับ ปรับตัว และสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เราพร้อมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ อาร์เอส ชุมชนและสังคม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล ตลอดจนนำไปสู่ความยั่งยืนร่วมกันต่อไปในอนาคต” คุณสุรชัย กล่าวปิดท้าย

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ อาร์เอส กรุ๊ป ได้ทาง www.rs.co.th และhttps://www.facebook.com/RSGROUPOFFICIAL

 

###