RS GROUP ออกมาตรการเร่งด่วน เพื่อรับมือโควิด-19

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ “โควิด-19” (Covid-19) ซึ่งได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปในหลายๆ พื้นที่ ดังนั้น RS GROUP หนึ่งในองค์กรที่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ออกมาตรการการป้องกันในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานที่ทำงาน เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเพื่อนพนักงาน และเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ และผู้มาติดต่อที่สำนักงาน

มาตรการสำคัญสำหรับพนักงานภายในองค์กร ได้แก่ การขอความร่วมมือจากพนักงานให้ งดการเดินทางหรือผ่านไปพื้นที่เสี่ยงดังต่อไปนี้ หากไม่มีความจำเป็น 1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 2.เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 3.เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 4.ประเทศไต้หวัน 5.สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 6.ประเทศญี่ปุ่น 7.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 8.สาธารณรัฐสิงคโปร์     9.ประเทศมาเลเซีย กรณีพนักงานมีความจำเป็นต้องเดินทางไป ณ ประเทศที่มีการระบาดของเชื้อดังกล่าวโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ และกลับเข้ามาประเทศไทย ห้ามมิให้เข้าที่ทำงานและต้องเฝ้าระวังอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการทางการแพทย์ในการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอาการป่วยใดๆ ก่อนกลับเข้ามาทำงานอีกครั้ง

รวมไปถึงการดูแลรักษาสุขอนามัยทั่วไปเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ เช่น พนักงานที่มีไข้, ไอ-จาม ต้องพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยอาการและทำการรักษาโดยทันที หากแพทย์ทำการรักษาและพบว่าพนักงานป่วยเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พนักงานสามารถใช้สิทธิ์ลาป่วยเพื่อทำการรักษาจนหายขาด

นอกเหนือจากมาตรการที่ออกมาสำหรับพนักงานแล้ว บริษัทยังจัดให้มีสบู่เหลวและแอลกอฮอลล์เจลทำความสะอาดมือไว้ตามจุดต่างๆ ในสำนักงาน และในห้องน้ำ โดยแนะนำให้พนักงานหมั่นล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค หรือพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน RS GROUP แต่อย่างใด