Back

ถอดกลยุทธ์ปั้น Employer Branding ที่ทำให้ ‘อาร์เอส กรุ๊ป’ ขึ้นแท่น เป็น 1 ใน 50 บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากโตไปด้วยกัน

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link

ถอดกลยุทธ์ปั้น Employer Branding ที่ทำให้ ‘อาร์เอส กรุ๊ป’ ขึ้นแท่น

เป็น 1 ใน 50 บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากโตไปด้วยกัน

หากพูดถึงการทรานสฟอร์มธุรกิจที่ได้รับการยกย่องให้เป็นกรณีศึกษาระดับประเทศ ให้ผู้ประกอบการและบริษัทขนาดเล็กและใหญ่ได้ศึกษาเป็นต้นแบบ “อาร์เอส กรุ๊ป” จะเป็นชื่อแรกๆ ที่หลายคนนึกถึง จากบริษัทที่เป็นไอคอนแห่งวงการบันเทิงและเพลงในยุค 90s และ 2K นำโดย “เฮียฮ้อ” หรือคุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ในฐานะผู้นำต้นแบบมากความสามารถที่มีวิสัยทัศน์เฉียบคม ปัจจุบัน อาร์เอส กรุ๊ป เติบโตสู่องค์กรที่ก้าวข้ามขีดจำกัด และมีพนักงานกว่า 1,300 คนที่ทำงานอยู่ในองค์กร ร่วมขับเคลื่อน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ภายใต้โมเดลธุรกิจ Entertainmerce ครอบคลุมในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งแต่ละธุรกิจอยู่ในกระแสและเทรนด์โลกทั้งสิ้น ทั้ง Health & Wellness และ Petconomy รวมถึง Soft Power ที่ล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตอันใกล้

ล่าสุด WorkVenture ได้รวบรวมผลสำรวจคนรุ่นใหม่อายุ 22-35 ปี ในกรุงเทพฯ ที่จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 11,452 คน ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยมี อาร์เอส กรุ๊ป คว้ารางวัล “อันดับที่ 38” จากทั้งหมด 50 องค์กรชั้นนำในไทยที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุดในปี 2024

คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในขณะที่โลกไม่เคยหยุดนิ่ง อาร์เอส กรุ๊ป ก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่การเติบโตทางธุรกิจที่เท่าทันกระแสโลกอยู่ตลอด ภายใต้โมเดลธุรกิจ Entertainmerce และการตอบโจทย์การทำงานของพนักงาน ซึ่งเป็นหัวใจของการผลักดันองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ เราจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพนักงานในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้พนักงานรู้สึกมั่นคงด้วยความเป็นไอคอนของอาร์เอส การสร้างแรงบันดาลใจผ่านการเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพ และความหลากหลายของเพื่อนร่วมงานและสิ่งอำนวยความสะดวกในองค์กร โดยการได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 50 องค์กรชั้นนำในไทยที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุดในปี 2024 จาก WorkVenture ได้สะท้อนถึงความตั้งใจของเราในการส่งมอบคุณค่าการทำงานสำหรับพนักงานได้เป็นอย่างดี ในอนาคต อาร์เอส กรุ๊ป จะเดินหน้าพัฒนาประสบการณ์การทำงานต่อไป เพื่อให้พนักงานและองค์กรเติบโตเคียงข้างกันอย่างยั่งยืน”

ปัจจุบัน ทุกๆ อุตสาหกรรมในโลกล้วนถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ทั่วโลกต้องการพนักงาน Gen Z คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสดใหม่สร้างสรรค์มาผสมผสานเข้ากับพนักงาน Gen Y และ Gen อื่นๆ ที่มีประสบการณ์ เพื่อสร้างการขับเคลื่อนธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้เท่าทันกับโลกธุรกิจในยุคนี้

เพื่อดึงดูดให้คนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร บริษัททั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย จึงต้องสร้างกลยุทธ์ Employer Branding ที่ตอบโจทย์แรงงานคนรุ่นใหม่ ด้วยการสร้างแบรนด์องค์กรให้มีคุณค่า พร้อมส่งมอบคุณค่านั้นให้กับพนักงานในบริษัทฯ และคนภายนอกได้รับรู้ โดย อาร์เอส กรุ๊ป ก็เป็นหนึ่งใน 50 บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วย ในปี 2024 พร้อมด้วยกลยุทธ์ Employer Branding ที่สะท้อนถึงการพัฒนาองค์กรที่ตอบโจทย์คนทำงานในยุคนี้

กลยุทธ์ที่ 1: Clear Mission and Vision

อาร์เอส กรุ๊ป รู้จักตัวเองเป็นอย่างดี สะท้อนจากวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เห็นได้จากการดำเนินธุรกิจทั้งหมดในเครือ โดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องกันในการสร้าง Life Enriching หรือยกระดับทุกมิติของการใช้ชีวิต ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ อาร์เอส กรุ๊ป มีกลยุทธ์ Employer Branding ที่มีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารเป้าหมายและแนวทางขององค์กร ผ่านกิจกรรมกับกลุ่มพนักงานอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การจัด Townhall เป็นประจำทุกปี การวัดผลจาก OKRs ที่มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการสื่อสารเพื่อดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

 กลยุทธ์ที่ 2: Proven Success

อาร์เอส กรุ๊ป ถือเป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบที่สามารถทรานส์ฟอร์ม นำพาธุรกิจฝ่ากระแสคลื่นดิสรัปชันมาได้ทุกลูก โดยเฉพาะการรีแบรนด์และปรับโครงสร้างด้วยโมเดลธุรกิจ Entertainmerce ที่มีความโดดเด่นจนได้รับยกย่องเป็นกรณีศึกษาในการทรานสฟอร์มองค์กร ปัจจุบัน อาร์เอส กรุ๊ป ได้ต่อยอดและแตกไลน์ธุรกิจครอบคลุมทั้งธุรกิจมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนท์ และธุรกิจคอมเมิร์ซสำหรับผู้คนและสัตว์เลี้ยง

ความเป็นไอคอนของ อาร์เอส กรุ๊ป ที่มีประวัติยาวนานและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ส่งผลให้พนักงานรู้สึกมั่นคง ทั้งยังทำให้ อาร์เอส กรุ๊ป กลายเป็นศูนย์รวมของคนที่งานที่มีความเป็นไอคอนในหลากหลายสาขา ซึ่งนับเป็นจุดแข็ง เพราะการนำพนักงานที่มีศักยภาพหลากหลายมารวมตัวกันจะช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร หรือที่เรียกว่า Win Together และจุดแข็งนี้ยังสามารถนำมาต่อยอดเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ นำไปสู่การพัฒนาทักษะต่างๆ ทำให้พนักงานรู้สึกสนุกและตื่นตัวในการทำงาน ในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้พนักงานแต่ละคน ที่สอดคล้องกับเทรนด์การทำงานในโลกยุคนี้ที่พนักงาน 1 คนต้องมีความสามารถหลากหลาย

กลยุทธ์ที่ 3: Inspiration for Growth

นอกจากผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี คนทำงานรุ่นใหม่ยังต้องการแรงบันดาลใจจากคุณค่าที่ได้จากการทำงาน รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ ที่จะได้รับตลอดเส้นทางอาชีพ และคาดหวังว่าองค์กรที่ร่วมงานอยู่ด้วยจะสามารถผลักดันศักยภาพตนเองไปอีกระดับ ด้าน อาร์เอส กรุ๊ป นั้นก็เป็นองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจและให้คุณค่ากับทักษะ ความสามารถ และไอเดียของพนักงานโดยไม่ปิดกั้น ด้วยรูปแบบการทำงานแบบ Agile ที่รวดเร็ว ฉับไว และมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ผสานกับวัฒนธรรมองค์กรที่สอดแทรกความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) พร้อมเปิดโอกาสและผลักดันให้ทุกคนกล้าคิด กล้าทำ เรียนรู้จากการลงมือทำจริง ไปจนถึงมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูง ช่วยส่งเสริมให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และได้ดึงศักยภาพออกมาใช้อย่างเต็มที่ เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเองจนกลายเป็นเวอร์ชันที่ดียิ่งขึ้น ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานที่มีผลงานสามารถเติบโตในเส้นทางอาชีพที่ อาร์เอส กรุ๊ป วางไว้ พร้อมเติบโตไปพร้อมกับองค์กร

กลยุทธ์ที่ 4: Diversity 

นอกจากความหลากหลายทางธุรกิจของ อาร์เอส กรุ๊ป ที่โดดเด่นแล้ว พนักงานที่นี่มีความแตกต่างทั้งในเชิงทักษะความสามารถ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งส่งเสริมการผสานศักยภาพและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่แตกต่าง รวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกจากธุรกิจมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนท์ และธุรกิจคอมเมิร์ซ ที่จะช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาต่อยอดกลยุทธ์ ไอเดีย และความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ พร้อมสนับสนุนการทำงานในออฟฟิศด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายและรองรับการทำงานในรูปแบบต่างๆ ให้กับทุกธุรกิจในเครือได้เป็นอย่างดี โดยพนักงานจะได้ทำงานร่วมกันแบบ Cross-functional ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในการทำงานที่นี่

ในฐานะตัวแทนบริษัทฯ ขึ้นรับรางวัล คุณนิธิกานต์ จิตเจริญ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่เราได้รับรางวัลหลังจากการทรานฟอร์มธุรกิจและรีแบรนด์ โดยสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการพัฒนาองค์กรร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บริหาร อย่าง เฮียฮ้อ – สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ จากภายในสู่ภายนอก ตั้งแต่การทำความรู้จักแก่นแท้ขององค์กรอย่างลึกซึ้ง วางวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน ต่อยอดความสำเร็จตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สนับสนุนการเติบโตของพนักงาน ไปจนถึงการผลักดันศักยภาพองค์กรด้วยความหลากหลาย ทั้งหมดนี้นำมาสู่การพัฒนากลยุทธ์ Employer Branding ที่มีประสิทธิภาพ และทำให้เราก้าวเป็นส่วนหนึ่งของ 50 องค์กรชั้นนำในไทยที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุดในปี 2024 จาก Workventure”

###