อาร์เอส กรุ๊ป จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจและเติมเต็มความสุข

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link

อาร์เอส กรุ๊ป จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจและเติมเต็มความสุข

#Passion to Share “The Secret of Happy Life” (สุข สมดุล) ให้แก่ชุมชนในเขตจตุจักร

เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมืออันนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตร่วมกันของคนในชุมชน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป จัดโครงการ #Passion to Share “The Secret of Happy Life” (สุข สมดุล) กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต พร้อมกับเติมเต็มความสุขและรอยยิ้มให้แก่ชุมชนในเขตจตุจักรที่อยู่รอบๆ สำนักงานของอาร์เอส กรุ๊ป แห่งใหม่

 

โครงการ #Passion to Share “The Secret of Happy Life” (สุข สมดุล) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพกายและการดูแลสุขภาพใจแบบองค์รวม ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม ‘กินดี’ โดย คุณแววตา เอกชาวนา นักโภชนาการบำบัดและผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ และ ดร.ชาคริต พิชญางกูร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ ไลฟ์สตาร์ บริษัทในเครืออาร์เอส กรุ๊ป ที่มาพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพื่อชะลอวัย กิจกรรม ‘ใจดี’ โดย หลวงพี่มิน พระสุมินทร์ คัมภีรปัญโญ (อินตะจักร) เรื่องราวธรรมะง่ายๆ เพื่อการปล่อยวางและมีความสุขกับการให้ และกิจกรรม ‘กายดี’ โดย คุณพงษ์ประภัทร เสนา นักกายภาพบำบัด ที่มาสอนการออกกำลังกายง่ายๆ สำหรับผู้สูงวัยและสามารถทำได้เองภายในบ้าน

 

นอกจากการให้ความรู้และความสนุกสนานจากกิจกรรมต่างๆ แล้ว อาร์เอส กรุ๊ป ยังร่วมกับ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด มอบอุปกรณ์กีฬา อาทิ ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ไม้แบดมินตัน ฯลฯ ให้แก่ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพภายในชุมชนอีกด้วย

ขณะที่ดาราศิลปินในสังกัดช่อง 8 และพนักงานจิตอาสาของ อาร์เอส กรุ๊ป ประมาณ 100 คน ได้เข้าร่วมงานเพื่อสร้างสีสัน เป็นพี่เลี้ยง และช่วยดูแลชุมชนตลอดการจัดกิจกรรม จากความน่าสนใจของโครงการจึงทำให้มีประชาชนจาก 12 ชุมชนในเขตจตุจักรมากกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้อง Rose Hall ชั้น 5 อาคาร C บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)