คุณกุ้ง-กฤษฎา พงษ์สุวรรณ Senior Manager สายงาน Media and Marketing, RS Mall

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link

“จากที่ได้ทำงานใน RS GROUP มากว่า 7 ปี ผมได้รับบทบาทหน้าที่ที่หลากหลายมากครับ เริ่มต้นจากงาน Investor Relations (IR) มาถึงธุรกิจ Health & Beauty ของ Lifestar จนวันนี้ได้รับโอกาสใหญ่ให้เข้ามาดูแลด้าน Media & Marketing ของ RS Mall อย่างเต็มตัว ซึ่งการทำงานทั้งหมดผมยึดหลัก Core Value ของ RS GROUP คือ Goal-Oriented ในการกำหนดทั้งเป้าหมายของสายงานที่รับผิดชอบ คือเพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าที่วางไว้ในแต่ละเดือน ซึ่งเป็นความท้าทายมากครับในการนำพาทีมทั้งหมดให้สามารถทำงานสอดคล้องไปในทิศทาง และเป้าหมายเดียวกัน”

“ส่วนเป้าหมายในการทำงาน และโอกาสการเติบโตในหน้าที่ ผมมีเทคนิควิธีคือ ผมจะกำหนดภาพตัวเองในอนาคตว่าอยากไปยืนที่จุดไหน พร้อมกับมองย้อนกลับมาด้วยว่าทุกวันนี้ได้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วหรือยัง และต้องปรับปรุงหรือพัฒนาทักษะอะไรเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นครับ”