คุณมน – นฤพล อาจหาญ ผู้สื่อข่าวอาวุโส – สถานีโทรทัศน์ช่อง 8

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link

“เป็นเวลา 6 ปีเต็มครับที่ผมได้ทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวอาวุโส ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 หรือที่ผมให้คำนิยามกับตัวเองว่าเป็นนัก(เล่า)ข่าว จะเล่าเรื่องหนักๆ อย่างอาชญากรรม สังคม การเมือง เศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจในสังคม ให้ผู้ชมดูแล้วเข้าใจง่าย สอดคล้องกับนโยบายของข่าวช่อง 8 ที่ว่า ‘ดูง่าย เล่าง่าย เข้าใจง่าย’ โดยอาศัยข้อเท็จจริง ใกล้ชิดเป็นกันเอง และสร้างจุดเด่นหรือความแตกต่างจากสมัยก่อนที่มีแบบฟอร์มในการเขียนข่าวและรายงานข่าวแบบเป็นทางการมากเกินไปจนคนดูแล้วเข้าใจยากครับ”

“ยิ่งตอนนี้มีภาวะการแข่งขันสูง ผู้ชมมีโอกาสเลือกเสพข่าวได้จากหลายสื่อหลายช่องทาง เลยทำให้ผมมีแรงผลักดันสู่การเป็นนัก(เล่า)ข่าว ด้วยการขวนขวายหาความรู้ตลอดเวลา ฝึกเป็นคนช่างสังเกต ฝึกการสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์ และผมยังเชื่อว่าแรงผลักดันเกิดขึ้นได้จากสิ่งรอบข้าง จากการได้เห็นความทุกข์ยากของผู้คน ได้เห็นปัญหาทั้งเชิงโครงสร้างและเชิงสังคมในประเทศ การที่ได้นำเสนอข่าวจนพวกเขาได้รับความช่วยเหลือ ก็ถือเป็นแรงผลักดันที่ขับเคลื่อนในการทำงานข่าวที่มีคุณค่า และถือว่าได้ทำความดีไปด้วยในเวลาเดียวกันครับ”