สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มอบเงินบริจาคและอุปกรณ์การแพทย์ จากโครงการ “ช่อง 8 รวมใจสู้ภัยโควิด-19”

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มอบเงินบริจาคและอุปกรณ์การแพทย์

จากโครงการ “ช่อง 8 รวมใจสู้ภัยโควิด-19”

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 นำโดย นางสาวนงลักษณ์ งามโรจน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร และตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มอบเงินบริจาคและอุปกรณ์การแพทย์ อาทิ ชุด PPE หน้ากาก N95 เครื่องช่วยหายใจ และเครื่องผลิตออกซิเจน จากโครงการ “ช่อง 8 รวมใจสู้ภัยโควิด-19” ไปมอบให้กับ โรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, สาธารณสุข จ. ระนอง, มูลนิธิรามาธิบดี, โรงพยาบาลบุษราคัม และ ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช รวม 8 แห่ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,097,110 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19