RS CSR

CSR / ข่าวสาร

อาร์เอส กรุ๊ป ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร แจกจ่าย RS CARE BAG แทนความห่วงใย

ส.ค. 27, 2021

RS CARE BAG ถุงบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น แทนความห่วงใยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวชุมชนที่ต้องรักษาตัวที่บ้านและประสบปัญหาจากโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในขณะนี้

อ่านต่อ

CSR / ข่าวสาร

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มอบเงินบริจาคและอุปกรณ์การแพทย์ จากโครงการ “ช่อง 8 รวมใจสู้ภัยโควิด-19”

ส.ค. 4, 2021

โครงการ “ช่อง 8 รวมใจสู้ภัยโควิด-19” มอบเงินบริจาคและอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

อ่านต่อ

CSR / ข่าวสาร

อาร์เอส กรุ๊ป ส่งมอบ ‘RS Self-Isolation Care Box’ ให้แก่กรมการแพทย์ ช่วยผู้ป่วยโควิด-19

ส.ค. 2, 2021

ส่งความห่วงใยผ่าน ‘RS Self-Isolation Care Box’ ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยโควิดสีเขียว ที่อาการไม่รุนแรงได้ใช้สำหรับการกักตัวแบบ Home Isolation

อ่านต่อ

CSR / ข่าวสาร

อาร์เอส กรุ๊ป มอบน้ำดื่มและผ้าห่ม ให้ศูนย์พักคอย เขตจตุจักร

ก.ค. 12, 2021

เพื่อเป็นการสนับสนุนความพร้อมของศูนย์พักคอย ในการลดการติดเชื้อของผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

อ่านต่อ

CSR / ข่าวสาร

อาร์เอส กรุ๊ป มอบหน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ-ฟ้าทะลายโจร ให้สำนักงานเขตจตุจักร

มิ.ย. 14, 2021

เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด

อ่านต่อ

CSR / อีเว้นท์

3 ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนใต้ เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 จากช่อง 8

พ.ค. 5, 2020

ช่อง 8 ร่วมใจช่วยทีมแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ส่งต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านต่อ