อาร์เอส กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกเป็นกรณีศึกษาด้าน Business Transformation

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link

อาร์เอส กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกเป็นกรณีศึกษาด้าน Business Transformation

ในการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

พร้อมร่วมเป็นกรรมการและมอบรางวัลให้แก่นิสิต-นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป โดย คุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ อาร์เอส มอลล์ พร้อมด้วยคุณวิทวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 “Thailand Accounting Case Competition 2022” ชิงโล่รางวัลจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษา สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเสนอแนะกลยุทธ์ทางธุรกิจตามโจทย์ที่ได้รับให้แก่บริษัทที่เป็นกรณีศึกษาภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นจริง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าแข่งขันได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และในปีนี้ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเป็นบริษัทชั้นนำของไทยที่ประสบความสำเร็จในการก้าวข้ามความท้าทายของเทคโนโลยีดิสรัปชัน ด้วยการทำ Business Transformation ภายใต้โมเดลธุรกิจ Entertainmerce ที่ผนึกความแข็งแกร่งของธุรกิจสื่อและบันเทิงเข้ากับการทำธุรกิจพาณิชย์ จนสามารถนำพาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

 

โดยผลการแข่งขันมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Reborn จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Har-Tum Consulting จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม The Apogee จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม Donno what happened จากมหาวิทยาลัยรังสิต

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ทีม Boss baby consulting จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในโอกาสนี้ อาร์เอส กรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบและได้รับรางวัล และเชื่อมั่นว่าว่าน้องๆ นิสิต นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ที่มีค่าจากกิจกรรมของการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชม อาร์เอส กรุ๊ป สำนักงานใหญ่ การเข้าฟังข้อมูลเชิงลึกและวิสัยทัศน์จากคุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ และผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นๆ พร้อมกับนำความรู้ที่ได้จากสภาวิชาชีพบัญชีที่เป็นผู้จัดการแข่งขันไปต่อยอดในการศึกษาต่อหรือการทำงานจริงในอนาคต

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ อาร์เอส กรุ๊ป ได้ที่ www.rs.co.th และ https://www.facebook.com/RSGROUPOFFICIAL

###