RS GROUP ให้ความสำคัญกับมาตรการโควิด-19 อย่างสม่ำเสมอ

ส่งต่อข่าวนี้
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Copy Link

RS GROUP ให้ความสำคัญกับมาตรการโควิด-19 อย่างสม่ำเสมอ เน้นปลอดโรค ปลอดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคนในองค์กร

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา จนมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มมากขึ้น รวมไปจนถึงยอดผู้ติดเชื้อสะสมที่สูงขึ้น ทำให้ RS GROUP เองไม่นิ่งนอนใจและยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด พร้อมได้กำหนดนโยบายตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานที่ทำงาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานทุกท่าน และเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ และผู้มาติดต่อยังสำนักงาน โดยมีมาตรการทั้งหมดดังนี้

1. คัดกรองความเสี่ยงของพนักงาน

พนักงานทุกคนที่เข้ามายังสำนักงาน ต้องได้รับการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ามายังอาคาร

2. ให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พัก (Work from Home)

เพื่อลดการเดินทาง การพบปะผู้คน และการรวมตัวกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการรับและแพร่เชื้อ

3. ให้หัวหน้างานติดตามความเสี่ยงของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

หัวหน้างานในแต่ละหน่วยงานต้องติดตามไทม์ไลน์ของพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างสม่ำเสมอ หากพบความเสี่ยงต้องรีบแจ้งให้พนักงานคนนั้นกักตัวเป็นเวลา 14 วันเพื่อสังเกตอาการ หากมีอาการหรือมีความเสี่ยงสูงต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่สถานพยาบาลเพื่อยืนยันก่อนกลับเข้ามาทำงานอีกครั้ง  หรือหากพบว่าพนักงานป่วยเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถใช้สิทธิ์ลาป่วยเพื่อทำการรักษาจนหายขาด

4. จัดทำศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำหรับพนักงาน

เป็นการรวบรวมข้อมูล มาตรการ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ทั้งหมด เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ทำให้ทุกคนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้น

5. กำหนดระยะห่าง ในการปฏิบัติงาน (Social Distancing)

พนักงานที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงาน RS GROUP ได้จัดให้มีการกำหนดระยะห่าง ในการปฏิบัติงานระหว่างเพื่อนร่วมงาน รวมไปจนถึงสถานที่รับประทานอาหาร และยังมีนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาต้องจัดเตรียมแผนการบริหารคน เพื่อให้ยังสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

6. สวัสดิการสำหรับพนักงานที่จำเป็นต้องค้างคืน

RS GROUP ได้จัดที่พัก, อาหาร 3 มื้อ, เบี้ยเลี้ยงพิเศษ และให้มีการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งคอยติดตามมิให้พนักงานออกนอกสำนักงานในช่วงระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่

7. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดโดยรอบสำนักงาน

เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดภายในตัวอาคารทุก 2 ชั่วโมง พร้อมทั้งทำการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆ ทั้งในและนอกอาคารเป็นประจำ

8. ความพร้อมด้านเทคโนโลยี

รองรับการทำงาน ทั้งการประชุมผ่าน VDO Conference และยังมีระบบให้สามารถทำงานด้านเอกสาร และ งาน Back office ได้

9. มาตรการดูแลสำหรับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของ RS Mall

จัดให้เจ้าหน้าที่สลับกันเข้าทำงานเพื่อเพิ่มระยะห่างในการทำงาน พร้อมกำหนดมาตรการการดูแลพนักงานที่เป็นผู้แพ็คสินค้าและพนักงานจัดส่งสินค้าจากบริษัทคู่ค้า ด้วยการวัดไข้เป็นประจำ สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการทำงาน เว้นระยะห่างในการทำงาน และใช้เจลล้างมืออย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ RS GROUP ยังขอความร่วมมือบุคคลภายนอกที่ยังไม่ได้มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้งดเข้ามาติดต่อยังสำนักงานจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งมาตรการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานทุกคน ในขณะที่สามารถคงมาตรฐานการทำงานไว้ได้เหมือนสถานการณ์ปกติ